TIN TỨC & SỰ KIỆN

Nhiều hơn

  Thông báo Tuyển sinh đại học đợt 2 năm 2022

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh đại học đợt 2 năm 2022: Thông báo Xét tuyển...

  Giấy báo Trúng tuyển đại học liên thông, đại học vừa...

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Giấy báo Trúng tuyển đại học liên thông, đại học vừa làm...

  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  HỢP TÁC QUỐC TẾ

  VIDEO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

  THÔNG BÁO

  Thông báo Tuyển sinh điều dưỡng viên sang CHLB Đức học tập và làm...

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh điều dưỡng viên sang CHLB Đức học tập và làm...

  Thông báo Thư mời chào giá sửa chữa

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Thông báo Thư mời chào giá sửa chữa: Thư mời chào giá sửa chữa. Thư mời...

  Thông báo kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 1, năm 2022

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 1, năm 2022,...

  TIN MỚI

  Thông báo Tuyển sinh đại học đợt 2 năm 2022

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh đại học đợt 2 năm 2022: Thông báo Xét tuyển...

  Giấy báo Trúng tuyển đại học liên thông, đại học vừa làm vừa học...

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Giấy báo Trúng tuyển đại học liên thông, đại học vừa làm...

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC LỄ TỐT...

  Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2021-2022 ngày 01/10/2022, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng tổ chức Lễ...

  CÁC VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  Các văn bản của Hội đồng trường ban hành

  Các văn bản của Hội đồng trường ban hành 1. Nghị quyết Quy chế hoạt động của Hội đồng trường 2. Nghị quyết Hội nghị Hội...

  Các văn bản của Hội đồng trường

  Các văn bản của Hội đồng trường ban hành: Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường đại học...

  PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Luật phòng, chống ma túy

  Xem chi tiết Luật số 73/2021/QH14 về phòng, chống ma túy.

  Một số Văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng theo công văn...

  Một số Văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng theo công văn của Chính Phủ, Bộ Y tế: Luật phòng chống tham...

  Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân

  Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân, xem chi tiết tại đây.

  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

  PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

  Nhiều hơn

   ĐẢNG ỦY

   ĐOÀN THANH NIÊN

   Translate »