Cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại...

Xem danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy đợt 1, năm 2020 (cập nhật đến 13/10/2020)

Cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại...

Xem danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy đợt 1, năm 2020 (cập nhật đến 9/10/2020)

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Nhiều hơn

  PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

  Nhiều hơn

   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

   HỢP TÁC QUỐC TẾ

   VIDEO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

   THÔNG BÁO

   Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để khắc phục hậu quả...

   Căn cứ Công văn số 2940/SGDĐT-VP ngày 28/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp Đà Nẵng về việc khắc phục hậu quả...

   Thông báo cho sinh viên các lớp nghỉ học và thi ngày 24/10/2020

   Thông báo cho sinh viên các lớp nghỉ học và thi ngày 24/10/2020 Căn cứ Thông báo lịch cắt điện của Tổng công ty Điện...

   Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

   Xem Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 Tải mẫu đăng ký dự tuyển

   TIN MỚI

   Lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp Đại học Dược sĩ, Cử...

   Trong hai ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường cơ sở 2, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng...

   Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để khắc phục hậu quả...

   Căn cứ Công văn số 2940/SGDĐT-VP ngày 28/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp Đà Nẵng về việc khắc phục hậu quả...

   Thông báo cho sinh viên các lớp nghỉ học và thi ngày 24/10/2020

   Thông báo cho sinh viên các lớp nghỉ học và thi ngày 24/10/2020 Căn cứ Thông báo lịch cắt điện của Tổng công ty Điện...

   HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

   Báo cáo chuyên đề seminar về: “Cập nhật các công cụ...

   Ngày 7 tháng 9 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Vật lý trị liệu – Phục hồi chức...

   Báo cáo chuyên đề seminar về: “Ứng dụng các mô hình...

   Ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Hóa Dược thuộc Khoa Dược đã tổ chức báo...

   Báo cáo chuyên đề seminar về: Cập nhật những điểm mới...

   Ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Quản lý và Kinh tế...

   ĐẢNG ỦY

   CÔNG ĐOÀN

   ĐOÀN THANH NIÊN

   Translate »