TIN TỨC & SỰ KIỆN

Nhiều hơn

  Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn...

  Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

  Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông...

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh đào tạo các lớp ngắn hạn: Thông báo tuyển sinh...

  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  HỢP TÁC QUỐC TẾ

  VIDEO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

  TRANG HỌC TRỰC TUYẾN

  TRA CỨU VĂN BẰNG

  THÔNG BÁO

  Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

  Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

  Thông báo về việc phòng chống dịch sốt xuất huyết

  Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc phòng chống dịch sốt xuất huyết

  Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh...

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh đào tạo các lớp ngắn hạn: Thông báo tuyển sinh...

  TIN MỚI

  Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

  Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y-DƯỢC ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ...

  Chiều ngày 06/5/2022, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã tổ chức thành  công Hội nghị sơ kết công tác...

  Thông báo về việc phòng chống dịch sốt xuất huyết

  Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về việc phòng chống dịch sốt xuất huyết

  CÁC VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  Các văn bản của Hội đồng trường ban hành

  Các văn bản của Hội đồng trường ban hành 1. Nghị quyết Quy chế hoạt động của Hội đồng trường 2. Nghị quyết Hội nghị Hội...

  Các văn bản của Hội đồng trường

  Các văn bản của Hội đồng trường ban hành: Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường đại học...

  PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Luật phòng, chống ma túy

  Xem chi tiết Luật số 73/2021/QH14 về phòng, chống ma túy.

  Một số Văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng theo công văn...

  Một số Văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng theo công văn của Chính Phủ, Bộ Y tế: Luật phòng chống tham...

  Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân

  Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân, xem chi tiết tại đây.

  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

  PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

  Nhiều hơn

   ĐẢNG ỦY

   ĐOÀN THANH NIÊN

   Translate »