TIN TỨC & SỰ KIỆN

Nhiều hơn

  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  HỢP TÁC QUỐC TẾ

  THÔNG BÁO

  Công văn về tài liệu tham khảo đào tạo sinh viên khối ngành sức...

  Đường link để tải tài liệu hướng dẫn tại đây

  Thư khen của Thủ tướng Chính phủ gửi các thầy thuốc, cán bộ, nhân...

  Xem nội dung Thư khen của Thủ tướng Chính phủ gửi các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế

  Thông báo về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính...

  Thông báo về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách...

  TIN MỚI

  Công văn về tài liệu tham khảo đào tạo sinh viên khối ngành sức...

  Đường link để tải tài liệu hướng dẫn tại đây

  Thư khen của Thủ tướng Chính phủ gửi các thầy thuốc, cán bộ, nhân...

  Xem nội dung Thư khen của Thủ tướng Chính phủ gửi các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế

  Thông báo về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính...

  Thông báo về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách...

  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

  Hội thảo “Đơn giản và tối ưu hóa vật liệu sử...

  Vào ngày 11 tháng 11 năm 2019, Khoa Răng - Hàm - Mặt Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng phối...

  Hội thảo Nội Nha và Phục hồi Nha Khoa

  Vào ngày 11 tháng 10 năm 2019, trong khuôn khổ dự án Edushare về trao đổi giảng viên và đào tạo Tiến sĩ Y...

  Tăng cường Hợp Tác Trường – Viện trong Giảng dạy Thực...

  Nhằm nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy tại cộng đồng dành cho các đối tượng Bác sĩ Y khoa và Cử nhân...

  ĐẢNG ỦY

  CÔNG ĐOÀN

  ĐOÀN THANH NIÊN

  Translate »