TIN TỨC & SỰ KIỆN

Nhiều hơn

  Thông báo về Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào xét...

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo về Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào xét tuyển đại học...

  Thông báo Tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn...

  Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề...

  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  HỢP TÁC QUỐC TẾ

  VIDEO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

  TRANG HỌC TRỰC TUYẾN

  TRA CỨU VĂN BẰNG

  THÔNG BÁO

  Thư mời tham dự thẩm định giá

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Thư mời tham dự thẩm định giá, xem chi tiết tại đây.

  Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 1 năm 2022

  Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 1 năm 2022, xem chi...

  Thông báo mời chào giá để tham khảo để xây dựng giá kế hoạch...

  Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo mời chào giá để tham khảo để xây dựng giá kế hoạch...

  TIN MỚI

  CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2021 –...

  Ngày 06/8/2022, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức...

  Các nội dung công khai năm học 2020-2021

  Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành...

  Thư mời tham dự thẩm định giá

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Thư mời tham dự thẩm định giá, xem chi tiết tại đây.

  CÁC VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

  Các văn bản của Hội đồng trường ban hành

  Các văn bản của Hội đồng trường ban hành 1. Nghị quyết Quy chế hoạt động của Hội đồng trường 2. Nghị quyết Hội nghị Hội...

  Các văn bản của Hội đồng trường

  Các văn bản của Hội đồng trường ban hành: Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường đại học...

  PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  Luật phòng, chống ma túy

  Xem chi tiết Luật số 73/2021/QH14 về phòng, chống ma túy.

  Một số Văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng theo công văn...

  Một số Văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng theo công văn của Chính Phủ, Bộ Y tế: Luật phòng chống tham...

  Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân

  Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân, xem chi tiết tại đây.

  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

  PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

  Nhiều hơn

   ĐẢNG ỦY

   ĐOÀN THANH NIÊN

   Translate »