TIN TỨC & SỰ KIỆN

Nhiều hơn

  PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

  Nhiều hơn

   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

   HỢP TÁC QUỐC TẾ

   VIDEO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

   THÔNG BÁO

   Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Bản niêm...

   Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Bản niêm yết đấu giá tài sản, xem chi tiết tại đây.

   Phổ biến nội dung Nghị định 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính Phủ về Sửa...

   Kính gửi: Toàn thể công chức - viên chức, người lao động và Sinh viên của Nhà trường được biết và thực hiện theo...

   Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền hưởng...

   Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi " Chung tay vì an toàn...

   TIN MỚI

   Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Bản niêm...

   Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Thông báo Bản niêm yết đấu giá tài sản, xem chi tiết tại đây.

   Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên tục kỹ thuật xét nghiệm cơ bản...

   Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên tục kỹ thuật xét nghiệm cơ bản y học, xem chi tiết tại đây.

   Phổ biến nội dung Nghị định 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính Phủ về Sửa...

   Kính gửi: Toàn thể công chức - viên chức, người lao động và Sinh viên của Nhà trường được biết và thực hiện theo...

   HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

   Báo cáo chuyên đề seminar về: “Cập nhật các công cụ...

   Ngày 7 tháng 9 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Vật lý trị liệu – Phục hồi chức...

   Báo cáo chuyên đề seminar về: “Ứng dụng các mô hình...

   Ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Hóa Dược thuộc Khoa Dược đã tổ chức báo...

   Báo cáo chuyên đề seminar về: Cập nhật những điểm mới...

   Ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Quản lý và Kinh tế...

   ĐẢNG ỦY

   CÔNG ĐOÀN

   ĐOÀN THANH NIÊN

   Translate »