TIN TỨC & SỰ KIỆN

Nhiều hơn

  Cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại...

  Xem danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy đợt 1, năm 2020 (cập nhật đến 13/10/2020)

  Cập nhật danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại...

  Xem danh sách thí sinh xác nhận nhập học đại học chính quy đợt 1, năm 2020 (cập nhật đến 9/10/2020)

  PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

  Nhiều hơn

   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

   HỢP TÁC QUỐC TẾ

   VIDEO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

   THÔNG BÁO

   Thông báo về việc dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021.

   Xem nội dung Thông báo về việc dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021.

   Thông báo Kế hoạch tổ chức đấu giá tài sản

   Xem Thông báo Kế hoạch tổ chức đấu giá tài sản Xem Biên bản xác nhận V/v niêm yết tài sản đấu giá

   Thông báo tuyển dụng của Bệnh viện Gia Đình

   Xem chi tiết Thông báo tuyển dụng của Bệnh viện Gia Đình

   TIN MỚI

   Thông báo về việc dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021.

   Xem nội dung Thông báo về việc dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021.

   Thông báo Kế hoạch tổ chức đấu giá tài sản

   Xem Thông báo Kế hoạch tổ chức đấu giá tài sản Xem Biên bản xác nhận V/v niêm yết tài sản đấu giá

   Thông báo tuyển dụng của Bệnh viện Gia Đình

   Xem chi tiết Thông báo tuyển dụng của Bệnh viện Gia Đình

   HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

   Báo cáo chuyên đề seminar về: “Cập nhật các công cụ...

   Ngày 7 tháng 9 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Vật lý trị liệu – Phục hồi chức...

   Báo cáo chuyên đề seminar về: “Ứng dụng các mô hình...

   Ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Hóa Dược thuộc Khoa Dược đã tổ chức báo...

   Báo cáo chuyên đề seminar về: Cập nhật những điểm mới...

   Ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Quản lý và Kinh tế...

   ĐẢNG ỦY

   CÔNG ĐOÀN

   ĐOÀN THANH NIÊN

   Translate »