Tin Tức Tuyển sinh Thông Báo Công đoàn Hợp tác Quốc tế

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015 (cập nhật 19h00 ngày 04/08/2015)

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015 (cập nhật 19h00 ngày 04/08/2015)

04.08.2015  |  Comments Off on Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015 (cập nhật 19h00 ngày 04/08/2015)

  + Link chính: download   + Link dự phòng: download Xem tiếp »

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (cập nhật 17h30 ngày 03/08/2015)

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (cập nhật 17h30 ngày 03/08/2015)

03.08.2015  |  Comments Off on THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (cập nhật 17h30 ngày 03/08/2015)

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Chính quy năm 2015 (cập nhật 17h30 ngày 03/08/2015): download TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG SỐ TÀI KHOẢN: 3712.1.1057276.00000 ----- KHO BẠC NHÀ ... Xem tiếp »

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2015 (cập nhật ngày 03/08/2015)

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2015 (cập nhật ngày 03/08/2015)

29.07.2015  |  Comments Off on Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2015 (cập nhật ngày 03/08/2015)

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2015: Download Xem tiếp »

Điểm chuẩn vào trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2013, năm 2014 (tham khảo các năm trước)

Điểm chuẩn vào trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2013, năm 2014 (tham khảo các năm trước)

28.07.2015  |  Comments Off on Điểm chuẩn vào trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2013, năm 2014 (tham khảo các năm trước)

BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG THAM KHẢO TUYỂN SINH CÁC NĂM TRƯỚC (Đối tượng học sinh THPT - KV3) Đại học Cao đẳng Năm 2013 Tên ngành Điểm trúng tuyển Tên ngành Điểm trúng tuyển NV3   NV1    Dược học 25.0  Kỹ thuật ... Xem tiếp »

Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015

Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015

24.07.2015  |  Comments Off on Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015

  Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015: download Xem tiếp »

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015 (cập nhật 19h00 ngày 04/08/2015)

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015 (cập nhật 19h00 ngày 04/08/2015)

04.08.2015  |  Comments Off on Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015 (cập nhật 19h00 ngày 04/08/2015)

  + Link chính: download   + Link dự phòng: download Xem tiếp »

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (cập nhật 17h30 ngày 03/08/2015)

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (cập nhật 17h30 ngày 03/08/2015)

03.08.2015  |  Comments Off on THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (cập nhật 17h30 ngày 03/08/2015)

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Chính quy năm 2015 (cập nhật 17h30 ngày 03/08/2015): download TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG SỐ TÀI KHOẢN: 3712.1.1057276.00000 ----- KHO BẠC NHÀ ... Xem tiếp »

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2015 (cập nhật ngày 03/08/2015)

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2015 (cập nhật ngày 03/08/2015)

29.07.2015  |  Comments Off on Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2015 (cập nhật ngày 03/08/2015)

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2015: Download Xem tiếp »

Điểm chuẩn vào trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2013, năm 2014 (tham khảo các năm trước)

Điểm chuẩn vào trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2013, năm 2014 (tham khảo các năm trước)

28.07.2015  |  Comments Off on Điểm chuẩn vào trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2013, năm 2014 (tham khảo các năm trước)

BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG THAM KHẢO TUYỂN SINH CÁC NĂM TRƯỚC (Đối tượng học sinh THPT - KV3) Đại học Cao đẳng Năm 2013 Tên ngành Điểm trúng tuyển Tên ngành Điểm trúng tuyển NV3   NV1    Dược học 25.0  Kỹ thuật ... Xem tiếp »

Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015

Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015

24.07.2015  |  Comments Off on Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015

  Quy định về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015: download Xem tiếp »

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (cập nhật 17h30 ngày 03/08/2015)

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (cập nhật 17h30 ngày 03/08/2015)

03.08.2015  |  Comments Off on THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (cập nhật 17h30 ngày 03/08/2015)

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Chính quy năm 2015 (cập nhật 17h30 ngày 03/08/2015): download TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG SỐ TÀI KHOẢN: 3712.1.1057276.00000 ----- KHO BẠC NHÀ ... Xem tiếp »

Điều kiện nhập học Đại học liên thông VLVH năm 2015

Điều kiện nhập học Đại học liên thông VLVH năm 2015

23.06.2015  |  Comments Off on Điều kiện nhập học Đại học liên thông VLVH năm 2015

Xem tiếp »

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi liên thông Đại học hệ VLVH năm 2015

Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi liên thông Đại học hệ VLVH năm 2015

21.05.2015  |  Comments Off on Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi liên thông Đại học hệ VLVH năm 2015

Danh sách trúng tuyển Xem tiếp »

Lịch ôn tập và thi Liên thông Đại học khóa 02 (13/4/2015 đến 9/5/2015)

Lịch ôn tập và thi Liên thông Đại học khóa 02 (13/4/2015 đến 9/5/2015)

10.04.2015  |  Comments Off on Lịch ôn tập và thi Liên thông Đại học khóa 02 (13/4/2015 đến 9/5/2015)

Xem tiếp »

Thông báo về việc tuyển sinh Đại học Cao đẳng chính quy 2015

Thông báo về việc tuyển sinh Đại học Cao đẳng chính quy 2015

20.03.2015  |  Comments Off on Thông báo về việc tuyển sinh Đại học Cao đẳng chính quy 2015

  Thông báo về việc tuyển sinh Đại học cao đẳng chính quy 2015: download Xem tiếp »

Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội thi “Trình diễn Thời trang mùa Xuân 2015”chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội thi “Trình diễn Thời trang mùa Xuân 2015”chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

09.03.2015  |  Comments Off on Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Hội thi “Trình diễn Thời trang mùa Xuân 2015”chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

     Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, chào mừng kỷ niệm 105 Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1975 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Sáng 07/3/2015, Công đoàn Trường ... Xem tiếp »

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt đầu năm 2015 và chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Thầy Thuốc Việt Nam

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt đầu năm 2015 và chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Thầy Thuốc Việt Nam

03.03.2015  |  Comments Off on Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt đầu năm 2015 và chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Thầy Thuốc Việt Nam

Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân Ất Mùi, sáng 26/02, trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã tổ chức buổi gặp mặt đầu năm và ... Xem tiếp »

Hội thi người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam khu vực 3

Hội thi người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam khu vực 3

23.12.2014  |  Comments Off on Hội thi người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam khu vực 3

Trong 2 ngày 18 và 19/12, tại Bệnh viện TW Huế, Bộ Y tế phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức hội thi “Người Việt Nam ưu tiên dùng ... Xem tiếp »

Công tác hiến máu nhân đạo của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Công tác hiến máu nhân đạo của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

17.11.2014  |  Comments Off on Công tác hiến máu nhân đạo của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Thực hiện công tác Công Đoàn, công tác phong trào Đoàn và học sinh – sinh viên trong năm 2014. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học ... Xem tiếp »

Hội nghị công đoàn mở rộng giữa nhiệm kỳ 2012-2017

Hội nghị công đoàn mở rộng giữa nhiệm kỳ 2012-2017

04.09.2014  |  Comments Off on Hội nghị công đoàn mở rộng giữa nhiệm kỳ 2012-2017

Thực hiện công văn số 277/CĐYT ngày 19/6/2014 của Công đoàn Y tế Việt Nam về việc kéo dài nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở đang thực hiện chế độ nhiệm kỳ ... Xem tiếp »

Thông báo đào tạo tiếng Nhật và tuyển chọn sinh viên học tiếng Nhật

Thông báo đào tạo tiếng Nhật và tuyển chọn sinh viên học tiếng Nhật

20.07.2015  |  Comments Off on Thông báo đào tạo tiếng Nhật và tuyển chọn sinh viên học tiếng Nhật

Thông báo đào tạo tiếng Nhật và tuyển chọn sinh viên học tiếng Nhật: download   Xem tiếp »

Khai giảng Khóa tập huấn Điều dưỡng Giảng dạy Lâm sàng về Nhi sơ sinh

Khai giảng Khóa tập huấn Điều dưỡng Giảng dạy Lâm sàng về Nhi sơ sinh

19.06.2015  |  Comments Off on Khai giảng Khóa tập huấn Điều dưỡng Giảng dạy Lâm sàng về Nhi sơ sinh

Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Nhi Tp. Đà Nẵng và NewBorns Việt Nam đã tổ chức khai mạc và bắt đầu đợt 1 ... Xem tiếp »

Tiếp và làm việc với Trường Đại học Chubugakuin Nhật Bản

Tiếp và làm việc với Trường Đại học Chubugakuin Nhật Bản

15.06.2015  |  Comments Off on Tiếp và làm việc với Trường Đại học Chubugakuin Nhật Bản

Sáng 12 tháng 6 năm 2015, Đoàn Trường Đại học ChubuGakuin đã có buổi đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng để chuẩn bị triển khai ... Xem tiếp »

Tiếp và làm việc với Tùy viên Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Tiếp và làm việc với Tùy viên Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

12.06.2015  |  Comments Off on Tiếp và làm việc với Tùy viên Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Ngày 11 tháng 6 năm 2015, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng hân hạnh đón tiếp Bác sĩ Alain Dorie, Tùy viên hợp tác Y tế và Phát triển xã hội, ... Xem tiếp »

Hội thảo 5 – Phát triển giảng dạy lâm sàng về điều dưỡng dựa trên năng lực

Hội thảo 5 – Phát triển giảng dạy lâm sàng về điều dưỡng dựa trên năng lực

03.06.2015  |  Comments Off on Hội thảo 5 – Phát triển giảng dạy lâm sàng về điều dưỡng dựa trên năng lực

Sáng ngày 28/5/2015, Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Queensland tổ chức Hội thảo 5 - Phát triển giảng dạy lâm sàng về ... Xem tiếp »

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015 (cập nhật 19h00 ngày 04/08/2015)

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015 (cập nhật 19h00 ngày 04/08/2015)

04.08.2015  |  Comments Off on Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2015 (cập nhật 19h00 ngày 04/08/2015)

  + Link chính: download   + Link dự phòng: download Xem tiếp »

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (cập nhật 17h30 ngày 03/08/2015)

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (cập nhật 17h30 ngày 03/08/2015)

03.08.2015  |  Comments Off on THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (cập nhật 17h30 ngày 03/08/2015)

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Chính quy năm 2015 (cập nhật 17h30 ngày 03/08/2015): download TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG SỐ TÀI KHOẢN: 3712.1.1057276.00000 ----- KHO BẠC NHÀ ... Xem tiếp »

Kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015)

Kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015)

03.08.2015  |  Comments Off on Kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2015)

Hướng đến các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ, ngày 26/7/2015, Ban Chấp hành Đoàn trường cử 20 Đoàn viên tham gia hoạt động dâng hương và thắp ... Xem tiếp »

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2015 (cập nhật ngày 03/08/2015)

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2015 (cập nhật ngày 03/08/2015)

29.07.2015  |  Comments Off on Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2015 (cập nhật ngày 03/08/2015)

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2015: Download Xem tiếp »

Điểm chuẩn vào trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2013, năm 2014 (tham khảo các năm trước)

Điểm chuẩn vào trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2013, năm 2014 (tham khảo các năm trước)

28.07.2015  |  Comments Off on Điểm chuẩn vào trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2013, năm 2014 (tham khảo các năm trước)

BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG THAM KHẢO TUYỂN SINH CÁC NĂM TRƯỚC (Đối tượng học sinh THPT - KV3) Đại học Cao đẳng Năm 2013 Tên ngành Điểm trúng tuyển Tên ngành Điểm trúng tuyển NV3   NV1    Dược học 25.0  Kỹ thuật ... Xem tiếp »

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

TUỔI TRẺ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y-DƯỢC ĐÀ NẴNG

RSS