Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2019

TIN TỨC & SỰ KIỆN

More

  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  HỢP TÁC QUỐC TẾ

  THÔNG BÁO

  Xét tuyển đặc cách viên chức

  Thông báo xét tuyển đặc cách

  Triệu tập viên chức trúng tuyển tại kỳ xét tuyển viên chức năm 2018

  Thông báo triệu tập viên chức trúng tuyển (xem chi tiết)

  TIN MỚI

  Seminar “Những đặc trưng về văn hóa tên thương hiệu trong Tiếng Anh” (Cultural...

  Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, vào lúc 8 giờ 00, ngày 03 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 301,...

  Seminar “ ứng dụng phương pháp Phóng xạ trong Y – Dược ”

  Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, vào lúc 14 giờ 00, ngày 10 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 304, Khu B,...

  Seminar các hợp chất hữu cơ và vô cơ quen thuộc có ứng dụng...

  Vào lúc 7 giờ 45, ngày 01 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 402 Khu B, Trường Đại học Kỹ thuật Y -...

  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

  Seminar “Những đặc trưng về văn hóa tên thương hiệu trong...

  Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, vào lúc 8 giờ 00, ngày 03 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 301,...

  Seminar “ ứng dụng phương pháp Phóng xạ trong Y –...

  Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, vào lúc 14 giờ 00, ngày 10 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 304, Khu B,...

  Seminar các hợp chất hữu cơ và vô cơ quen thuộc...

  Vào lúc 7 giờ 45, ngày 01 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 402 Khu B, Trường Đại học Kỹ thuật Y -...

  ĐẢNG ỦY

  CÔNG ĐOÀN

  ĐOÀN THANH NIÊN

  Translate »