Chủ Nhật, Tháng Một 26, 2020

TIN TỨC & SỰ KIỆN

More

  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  HỢP TÁC QUỐC TẾ

  THÔNG BÁO

  Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

  Danh sách trúng truyển kỳ thi liên thông lên đại học 2019 (đợt 2)

  Biên bản điểm trúng tuyển Danh sách trúng tuyển

  Thông báo triệu tập xét tuyển, danh sách ứng viên đủ và không...

  Thông báo triệu tập xét tuyển, Danh sách ứng viên đủ  điều kiện xét tuyển. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện xét tuyển. Hướng dẫn...

  TIN MỚI

  Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.

  Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

  Danh sách trúng truyển kỳ thi liên thông lên đại học 2019 (đợt 2)

  Biên bản điểm trúng tuyển Danh sách trúng tuyển

  Thông báo triệu tập xét tuyển, danh sách ứng viên đủ và không...

  Thông báo triệu tập xét tuyển, Danh sách ứng viên đủ  điều kiện xét tuyển. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện xét tuyển. Hướng dẫn...

  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

  Hội thảo “Đơn giản và tối ưu hóa vật liệu sử...

  Vào ngày 11 tháng 11 năm 2019, Khoa Răng - Hàm - Mặt Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng phối...

  Hội thảo Nội Nha và Phục hồi Nha Khoa

  Vào ngày 11 tháng 10 năm 2019, trong khuôn khổ dự án Edushare về trao đổi giảng viên và đào tạo Tiến sĩ Y...

  Tăng cường Hợp Tác Trường – Viện trong Giảng dạy Thực...

  Nhằm nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy tại cộng đồng dành cho các đối tượng Bác sĩ Y khoa và Cử nhân...

  ĐẢNG ỦY

  CÔNG ĐOÀN

  ĐOÀN THANH NIÊN

  Translate »