Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển...

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ chính quy năm 20020 (xem chi tiết tại đây)

Thông báo về thông tin hỗ trợ tuyển sinh đại học...

Xem nội dung Thông báo về thông tin hỗ trợ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 tại đây.

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Nhiều hơn

  TIN TỨC & SỰ KIỆN

  Nhiều hơn

   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

   HỢP TÁC QUỐC TẾ

   VIDEO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19

   THÔNG BÁO

   Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ...

   Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ chính quy năm 20020 (xem chi tiết tại đây)

   Công văn của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc chuyển trạng thái áp...

   Công văn của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19...

   Công văn của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc chuyển trạng thái áp...

   Công văn của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19...

   TIN MỚI

   Công văn của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc chuyển trạng thái áp...

   Công văn của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19...

   Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ...

   Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ chính quy năm 20020 (xem chi tiết tại đây)

   Báo cáo chuyên đề seminar về: “Cập nhật các công cụ đo lường trong...

   Ngày 7 tháng 9 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Vật lý trị liệu – Phục hồi chức...

   HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

   Báo cáo chuyên đề seminar về: “Cập nhật các công cụ...

   Ngày 7 tháng 9 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Vật lý trị liệu – Phục hồi chức...

   Báo cáo chuyên đề seminar về: “Ứng dụng các mô hình...

   Ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Hóa Dược thuộc Khoa Dược đã tổ chức báo...

   Báo cáo chuyên đề seminar về: Cập nhật những điểm mới...

   Ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Quản lý và Kinh tế...

   ĐẢNG ỦY

   CÔNG ĐOÀN

   ĐOÀN THANH NIÊN

   Translate »