CHUYÊN MỤC

Hoạt động của trường

Những hoạt động của trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Công khai

Thực hiện quy chế 3 công khai

Đào tạo Cao đẳng - Đại học

Thông tin về đào tạo của trường

Tuyển sinh

Thông tin về tuyển sinh năm 2014

Hợp tác quốc tế

Chương trình quan hệ, hợp tác quốc tếThư viện

Sách, giáo trình, thư viện điện tử

Trung tâm Chẩn đoán Y khoa

Thông tin trung tâm chẩn đoán y khoa

Công đoàn

Những hoạt động của Công đoàn trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Phổ biến Pháp luật

Phổ biến, cập nhật các văn bản pháp luật

Đoàn

Tuổi trẻ Y Dược

THÔNG BÁO – TUYỂN SINH

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

 tải về

Đào tạo chuyển đổi Y sĩ đa khoa sang Điều dưỡng trung cấp 2014

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng xét tuyển lớp chuyển đổi Y sĩ đa khoa sang Điều dưỡng trung cấp năm 2014 như sau

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định năm 2014; căn cứ quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy hiện hành; Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng thông báo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2014

Tuyển sinh Dược sỹ trung cấp hệ Vừa làm vừa học năm 2014

Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng xét tuyển đào tạo Dược sỹ trung cấp hệ vừa làm vừa học năm 2014 như sau:

Danh sách trúng tuyển Dược sỹ trung cấp hệ Vừa làm vừa học năm 2014

Danh sách trúng tuyển Dược sỹ trung cấp hệ Vừa làm vừa học năm 2014

Điều kiện nhập học Dược sỹ trung cấp hệ Vừa làm vừa học năm 2014

Những quy định nhập học

Thông báo về việc dự Lễ Tốt nghiệp các lớp Cao đẳng liên thông hệ chính quy Khóa học 2012-2014 và lớp Dược sĩ trung cấp hệ VLVH 16A

Theo kế hoạch của Nhà trường, Lễ Tốt nghiệp và trao bằng các lớp Cao đẳng liên thông hệ chính quy khóa học 2012-2014 và lớp Dược sĩ trung cấp hệ VLVH 16A sẽ được tổ chức vào ngày 02/4/2014 tại Hội trường Nhà 4 tầng.

Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên các lớp Cao đẳng liên thông chính quy Và học sinh lớp Dược sĩ trung cấp 16A khóa học 2012-2014

Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc khám sức khỏe đầu vào và đầu ra cho HSSV.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO DƯỢC TÁ NĂM 2014

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo dược tá năm 2014

Danh sách trúng tuyển dược sỹ VHVL đợt 2 năm 2013

Tải về

Liên Kết