VÒNG SƠ TUYỂN CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG NĂM 2021

1458

Nhằm hưởng ứng cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021, sáng ngày 05 tháng 5 năm 2021, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã tổ chức xét duyệt Vòng sơ tuyển chọn ra các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Sau thời gian thông báo phổ biến về cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được tổng cộng 14 hồ sơ đăng kí tham dự đến từ sinh viên các Khoa Dược, Răng Hàm Mặt, Y tế Công cộng, Điều dưỡng và Khoa Y.

 Hội đồng Giám khảo Nhà trường căn cứ vào các tiêu chí của cuộc thi bao gồm tính mới, tính sáng tạo; có khả năng áp dụng trong điều kiện của thành phố Đà Nẵng; có hiệu quả kinh tế – kĩ thuật – xã hội; mang tính ứng dụng cao và tạo ra sản phẩm để đánh giá các đề xuất.

Sau khi xem xét, đánh giá và thảo luận, Hội đồng đã thống nhất chọn 08/14 đề xuất đề tài tham dự vào vòng thi chung kết Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng năm 2021 để chọn ra các đề tài xuất sắc nhất tham dự cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2021.

Ban Giám khảo đọc hồ sơ đăng kí để tuyển chọn các đề xuất đề tài tham dự vào vòng chung kết

Tin bài: Phòng QLKH-CN&HTQT