Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học và Đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2023

3107

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học và Đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2023, xem chi tiết tại đây.

Tải về mẫu xác nhận thâm niên chuyên môn, tải file .pdf, tải file .docx