Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 và Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

1616

Ngày 30/11/2020, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021 và Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.
Tham dự buổi lễ: i) Về phía Bộ Y tế: GS.TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, TS. Nguyễn Minh Lợi – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, TS. Trần Viết Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ii) Về phía lãnh đạo địa phương: Đồng chí Hồ Kỳ Minh – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; iii) Về phía nhà Trường: TS. Lê Văn Nho – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS. Nguyễn Khắc Minh-Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và toàn thể viên chức, giảng viên của nhà trường.

GS.TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế tặng hoa chức mừng nhà trường

Đồng chí Hồ Kỳ Minh – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy,
Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng nhà trường

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trường Bộ Y tế, TS. Trần Viết Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Y tế đã công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 và Quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng trường cho TS. Lê Văn Nho – Bí thư Đảng ủy Nhà trường.

GS.TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế
trao Quyết định Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Hội đồng Trường – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

TS. Lê Văn Nho – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường –
Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại buổi lễ, TS. Lê Văn Nho cảm ơn đóng góp của thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024, đặc biệt TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ), Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2019-2024.

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tặng hoa tri ân
TS. Phạm Văn Tác – nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ trước


Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tặng hoa tri ân thành viên
Hội đồng trường nhiệm kỳ trước

Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021


PGS.TS. Nguyễn Khắc Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng phát biểu Diễn văn khai giảng năm học mới 2020-2021.

Tại buổi lễ, GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế đã gửi lời chúc mừng Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 và lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng.

GS.TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng mong muốn Nhà trường tiếp tục lớn mạnh, khẳng định vị thế cơ sở đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, cụ thể như sau:
Thứ nhất: Đề nghị tập thể Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu nhà trường cần tập trung đoàn kết sức mạnh tập thể, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục Đại học và các văn bản hướng dẫn. Sớm hoàn thiện và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thứ hai: Tiếp tục củng cố và kiện toàn công tác cán bộ trong Nhà trường đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo hướng tăng tỷ lệ cán bộ, giảng viên, người làm việc chuyên môn trực tiếp. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy và cán bộ phục vụ, đủ về số lượng theo quy mô đào tạo, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ và hội nhập quốc tế. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt cho công chức – viên chức, đặc biệt là trình độ chuyên môn sau đại học cho giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo và phát triển Nhà trường. Hội đồng Trường cũng cần có những biện pháp nhằm chăm lo đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Nhà trường để giữ chân những người giỏi, thu hút những người tài và động viên những người tâm huyết đối với sự nghiệp trồng người – đào tạo nhân lực y tế.
Thứ ba: Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo trình độ đại học và chuẩn bị các điều kiện để mở ngành đào tạo trình độ sau đại học, đẩy mạnh việc đổi mới công tác đào tạo dựa trên chuẩn năng lực, hợp tác với một số trường đại học Y – Dược trong nước và nước ngoài trong đào tạo đại học và sau đại học. Thực hiện tốt công tác phối, kết hợp giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành theo Nghị định 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ với các Bệnh viện, các công ty Dược trên địa bàn trên thành phố Đà Nẵng và khu vực nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở thực hành cũng đảm bảo chất lượng đào tạo theo hướng hội nhập trong tình hình mới.
Thứ tư: Hội đồng Trường cần kế thừa những kết quả và nền tảng đã có, chủ động năng động sáng tạo, tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của Bộ Y tế, của các cấp, các ngành Trung ương và địa phương, các đơn vị bạn, của các cá nhân và tổ chức trong nước và quốc tế. Thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính từ ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Trường.
Thứ năm: Đối với năm học 2020-2021, tôi tin tưởng và đề nghị Nhà trường phát huy những thành công đã đạt được trong những năm học vừa qua và đặc biệt tinh thần vượt khó của năm học 2019-2020 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới.

Trao Quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân

Trao Quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân

Chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo nhà trường

Tin bài: Website Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế