Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ quản lý

1042

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 06/7/2021của Hội đồng trường ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu hiện tại và trong thời gian tới. Vào ngày 05 tháng 11 năm 2021, Nhà trường tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 19 viên chức giữ chức vụ trưởng, phó khoa, phòng, bộ môn thuộc Trường và thuộc khoa ở các đơn vị: Tài chính Kế toán, Tổ chức cán bộ, Đào tạo sau đại học, Thanh tra-Pháp chế, Xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Răng Hàm Mặt, Y tế công cộng và Khoa học cơ bản.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý, PGS.TS Nguyễn Khắc Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng các viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý khoa, phòng, bộ môn của Nhà trường, đồng thời hy vọng những viên chức được bổ nhiệm sẽ phát huy được năng lực chuyên môn và tâm huyết của mình trong vai trò quản lý các đơn vị để đóng góp cho công tác đào tạo và sự phát triển chung của Nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý

Tin bài: Phòng Tổ chức cán bộ