Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý và cử phụ trách các đơn vị trực thuộc trường

934

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 06/7/2021 của Hội đồng trường về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, Đảng ủy và Ban giám hiệu Nhà trường đã chỉ đạo triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu hiện tại và trong thời gian tới. Vào ngày 31 tháng 5 năm 2022, Nhà trường tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý và cử phụ trách các đơn vị đối với 09 viên chức giữ chức vụ trưởng, phó khoa, phòng, bộ môn thuộc Trường và thuộc khoa ở các đơn vị: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Quản trị-Trang thiết bị, Trung tâm Chẩn đoán Y khoa,  Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng tiền lâm sàng, Khoa Xét nghiệm y học, Khoa Y.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý, PGS.TS Nguyễn Khắc Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng các viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ quản lý và cử phụ trách các khoa, phòng, bộ môn của Nhà trường, đồng thời tin tưởng những viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử phụ trách sẽ phát huy được năng lực chuyên môn và tâm huyết của mình trong vai trò quản lý các đơn vị để đóng góp cho công tác đào tạo và sự phát triển chung của Nhà trường.

Một số hình ảnh của buổi công bố quyết định:

Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh lưu niệm với các viên chức được bổ nhiệm
PGS.TS Nguyễn Khắc Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chúc mừng các viên chức được bổ nhiệm

Tin bài: Phòng Tổ chức Cán bộ