Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh đào tạo các lớp ngắn hạn

3966

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh đào tạo các lớp ngắn hạn:

  1. Thông báo tuyển sinh đào tạo liên tục da liễu cơ bản 6 tháng

  2. Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo 9 tháng về phục hồi chức năng chuyên ngành vật lý trị liệu

  3. Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo 9 tháng về phục hồi chức năng chuyên ngành ngôn ngữ trị liệu