Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học và CGCN

GIỚI THIỆU

Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học và chuyển giao công nghệ được thành lập theo quyết định số 319/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 05 tháng 7 năm 2022

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu y sinh học và chuyển giao công nghệ thuộc trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng được ban hành theo quyết định số 419/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 10/8/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

  1. Chức năng:

Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học và chuyển giao công nghệ là đơn vị thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng có chức năng tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao công nghệ Y sinh học phục vụ nhu cầu phát triển và đổi mới công nghệ của Nhà trường, địa phương và đối tác khác; tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, đối tác và các cá nhân trong và ngoài nước; tham gia vào quá trình đào tạo đại học, sau đại học và nhân lực chuyên sâu về lĩnh vực Y sinh học.

  1. Nhiệm vụ:

2.1. Nhiệm vụ chính về nghiên cứu Y sinh học

2.1.1. Tham mưu trong các hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Y sinh học với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước (thuộc phạm vi áp dụng ngoài kinh phí Nhà trường cấp hoặc theo đặt hàng khoa học công nghệ của Nhà trường).

2.1.2. Xúc tiến hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ Y sinh học đối với các dự án, công trình từ kinh phí ngoài kinh phí Nhà trường.

2.1.3 Xây dựng, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ hướng Y sinh học.

2.1.4. Tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng lực nghiên cứu cho viên chức, người lao động, giảng viên của Nhà trường theo các dự án, công trình hợp tác với các đối tác.

2.1.5. Tìm hiểu nhu cầu, định hướng, tư vấn chiến lược phát triển của địa phương, doanh nghiệp và xã hội.

2.2. Nhiệm vụ chính về chuyển giao công nghệ Y sinh học

2.2.1. Cập nhật các công trình nghiên cứu của Trường, hỗ trợ đăng ký bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích tiến tới tiếp thị, ứng dụng chuyển giao, thương mại hóa, công nghiệp hóa các sản phẩm khoa học công nghệ của viên chức, giảng viên, sinh viên.

2.2.2. Thực hiện ứng dụng chuyển giao công nghệ y sinh học, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2.2.3. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; cung cấp chất chuẩn và xây dựng các phương pháp kiểm nghiệm; kiểm nghiệm dược liệu nuôi trồng hay thu hoạch tự nhiên để xây dựng các vùng trồng cây thuốc có chất lượng cao.

2.2.4. Sản xuất thử các dược phẩm hay y – sinh phẩm ở trình độ kỹ thuật cao; hợp tác với các đơn vị sản xuất dược phẩm để triển khai sản xuất; chuyển giao quy trình khoa học – công nghệ đã nghiên cứu cho các nhà sản xuất.

2.2.5. Tư vấn giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ, các hoạt động khác theo nhu cầu của các đối tác trong lĩnh vực y dược.

2.3. Nhiệm vụ phối hợp

2.3.1. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ với các đơn vị nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước và của Nhà trường.

2.3.2. Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế và các đơn vị trong Nhà trường tiến hành hợp tác quốc tế phục vụ nhiệm vụ khoa học công nghệ của Nhà trường theo chiến lược phát triển của Nhà trường.

2.3.3. Phối hợp các đơn vị liên quan trong Nhà trường cập nhật các công trình nghiên cứu của Trường, hỗ trợ đăng ký bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích tiến tới tiếp thị, ứng dụng chuyển giao, thương mại hóa, công nghiệp hóa các sản phẩm khoa học công nghệ của viên chức, giảng viên, sinh viên.

2.3.4. Phối hợp các đơn vị liên quan trong Nhà trường tiến hành kết nối với viên chức, giảng viên, sinh viên trường để thực hiện các đơn đặt hàng, dự án, đề tài nghiên cứu chuyên sâu và liên ngành nhằm giải quyết các vấn đề địa phương, doanh nghiệp và xã hội quan tâm.

2.3.5 Tham mưu đề xuất các Hội đồng khoa học thuyết minh đề cương, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ liên quan y sinh học (kinh phí ngoài trường).

2.4. Các nhiệm vụ khác

2.4.1. Tham gia vào quá trình đào tạo đại học, sau đại học và nhân lực chuyên sâu về lĩnh vực Y sinh học.

2.4.2. Quản lý thông tin tài liệu và sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị đảm bảo đúng mục đích, đạt hiệu quả.

2.4.3. Quản lý, đánh giá, xếp loại và đề nghị xếp loại viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định của Nhà trường.

2.4.4. Ghi nhận và đề xuất khen thưởng các cá nhân và đơn vị trong việc đóng góp nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

2.4.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Về cơ cấu nhân sự, trung tâm hiện có 3 viên chức; 1 viên chức có trình độ tiến sĩ và 2 viên chức có trình độ thạc sĩ.

Các viên chức thuộc trung tâm:

  1. TS.DS. Nguyễn Thanh Quang
  2. ThS. Diệp Thị Tiểu Mai
  3. ThS.DS. Phạm Viết Tín

Mô hình hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp hiện nay được áp dụng ngày càng nhiều trên thế giới, đặc biệt là ở các nước phát triển. Ở Việt Nam, hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp được Đảng và Nhà nước quan tâm. Các văn bản ban hành đã nêu rõ chủ trương và khẳng định rằng các trường Đại học phải là các đầu mối về nghiên cứu khoa học, công nghệ, chuyển giao và ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống; thực hiện liên kết chặt chẽ với các công ty dược phẩm, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội; coi Doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ, là nguồn nhu cầu quan trọng nhất của thị trường khoa học – công nghệ.

  Trong xu thế đó, Trường Đại học Kỹ thuật Y –Dược Đà Nẵng đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học và chuyển giao công nghệ vào tháng 7 năm 2022. Trung tâm có chức năng tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao công nghệ Y sinh học phục vụ nhu cầu phát triển và đổi mới công nghệ của Nhà trường, địa phương và đối tác khác; tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, đối tác và các cá nhân trong và ngoài nước; tham gia vào quá trình đào tạo đại học, sau đại học và nhân lực chuyên sâu về lĩnh vực Y sinh học.

Ngày 17 tháng  8 năm 2022 diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHKT Y – Dược Đà Nẵng và Công ty TNHH Dược liệu Sâm Ngọc linh Quảng Nam. Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học và chuyển giao công nghệ có nhiệm vụ triển khai nghiên cứu và ứng dụng các hạng mục hợp tác giữa hai đơn vị.

Công ty TNHH Dược liệu Sâm Ngọc Linh Quảng Nam với thế mạnh là công nghệ nuôi trồng – thu hoạch dược liệu, hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại và có đội ngũ nhân lực nhiều năm kinh nghiệm, các sản phẩm được chiết xuất từ sâm Ngọc Linh và các loại thảo dược quý hiếm khác. Với chất lượng cơ sở đạt chứng nhận GMP, giải vàng chất lượng quốc gia,… Công ty TNHH Sâm Ngọc Linh quyết tâm xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh Quảng Nam trở thành thương hiệu quốc gia – Sâm Việt Nam.

Sự hợp tác giữa Trường ĐHKT Y – Dược Đà Nẵng và Công ty TNHH Dược liệu Sâm Ngọc linh Quảng Nam lần này đánh dấu những bước tiến quan trọng trong quá trình hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa Trường và Doanh nghiệp. Nhà trường luôn nhấn mạnh tầm quan trọng việc hợp tác với các doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả chuyên môn vừa mở rộng sự liên kết tạo điều kiện phát triển. Buổi lễ hợp tác vinh dự có sự góp mặt của lãnh đạo hai đơn vị. Ngay sau buổi lễ, đại diện hai bên đã họp và đề ra phương án hoạt động cụ thể nhất trí hợp tác phát triển bền vững trên cơ sở thế mạnh hai bên. Cả đơn vị đều mong muốn sự hợp tác sẽ mang lại những thành công, phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu và sản phẩm hóa các nguồn dược liệu quý của địa phương.

Translate »