TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Y KHOA

Trung tâm chẩn đoán Y khoa (gọi tắt là Trung tâm) là cơ sở y tế công lập, trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng được Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cấp Giấy phép hoạt động số 0465/SYT-GPHĐ ngày 25 tháng 4 năm 2014. Trung tâm hoạt động theo mô hình phòng khám đa khoa; là cơ sở khám, chữa bệnh có bảo hiểm y tế và theo yêu cầu, là cơ sở đào tạo, thực hành lâm sàng của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Tên tiếng Việt: Trung tâm Chẩn đoán Y khoa

Tên tiếng Anh: Medical Diagnostic Centre

Địa chỉ:

– Trụ sở: 99 Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng

– Điện thoại: 0236. 3843252.

– Email: trungtamchandoanykhoa@dhktyduocdn.edu.vn

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN: 

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế duyệt ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động số 0456/SYT-GPHĐ, ngày 25 tháng 4 năm 2014. Phạm vi hoạt động như sau:

 1. Các khoa lâm sàng:

a) Khám cấp cứu: Có 5-10 giường lưu và theo dõi trong thời gian làm việc của Trung tâm.

b) Khám và Điều trị Nội tổng hợp

c)  Khám và điều trị Ngoại

d) Khám và điều trị Nhi khoa

e)Khám và điều trị Sản phụ khoa

f)Khám và điều trị Tai – Mũi – Họng

g) Khám và điều trị Mắt

h) Khám và điều trị Răng – Hàm – Mặt

i) Khám và điều trị Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

k) Khám điều trị Da liễu

l) Khám và điều trị Y học cổ truyền

m) Khoa Dược – Vật tư (chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 23, chương V)

n)  Hấp sấy tiệt trùng, kiểm soát nhiễm khuẩn

2. Cận lâm sàng:

a) Thăm dò chức năng: thực hiện kỹ thuật và chẩn đoán Nội soi tiêu hóa, Lưu huyết não, Loãng xương, Điện não đồ, Điện tâm đồ, Soi cổ tử cung.

b) Xét nghiệm: thực hiện kỹ thuật và chẩn đoán xét nghiệmHuyết học, Sinh hóa, Vi trùng, Ký sinh trùng, Sinh học phân tử.

c) Chẩn đoán hình ảnh: thực hiện kỹ thuật và chẩn đoán CTScanner/Xquang kỹ thuật số/Xquang kỹ thuật cao tần, Siêu âm tổng quát/Siêu âm tim mạch, Chụp nhũ ảnh.

3. Chức năng, nhiệm vụ các phòng, tổ liên quan quản lý Trung tâm

3.1. Phòng Hành chính -Điều dưỡng :

– Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

– Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí thực hiện đúng các kỹ thuật Trung tâm và Quy chế TTCĐYK.

– Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

– Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

– Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

– Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí.

– Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

– Định kì sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc Trung tâm.

3.2. Phòng Kế hoạch tổng hợp:

– Phòng kế hoạch tổng hợp của Trung tâm là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

– Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

– Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Trung tâm.

– Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệm vụ chuyên môn Trung tâm.

– Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Trung tâm.

– Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Trung tâm để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

– Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Trung tâm và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

– Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Trung tâm.

– Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Trung tâm, giữa Trung tâm với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm.

– Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

– Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

– Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

3.3. PhòngTài chính – Kế toán:

– Phòng Tài chính kế toán của Trung tâm là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Trung tâm.

– Căn cú vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Trung tâm, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Trung tâm và  tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

– Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Trung tâm.

– Tổ chức công tác kế toán trong Trung tâm theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Trung tâm.

– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

– Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.

– Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Trung tâm.

3.4.  Tổ Công nghệ thông tin:

– Xây dựng các kế hoạch về việc triển khai các ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin;

–   Tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm về việc trang bị các thiết bị máy tính, máy in, thiết bị mạng phục vụ công tác khám chữa bệnh;

–   Tổ chức thiết kế, lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng;

–   Đảm nhận công tác xây dựng, cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bệnh nhân ngoại trú, nội trú, quản lý viện phí, quản lý dược của Trung tâm;

–   Quản lý, giải quyết kịp thời khi xảy ra các sự cố nhằm duy trì hoạt động ổn định, nâng cao tính hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm quản lý Trung tâm;

–  Nâng cao nhận thức của nhân viên khoa phòng trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý Trung tâm;

–   Xây dựng, tổ chức, lưu trữ và phát triển cơ sở dữ liệu Trung tâm;

–   Tổ chức xây dựng, triển khai các giải pháp về an toàn, bảo mật của thông tin trong Trung tâm.

3.5.  Tổ Bảo trì trang thiết bị:

– Lập kế hoạch và thực hiện công việc bảo trì, sửa chữa các trang thiết bị y tế của bệnh viện. – Thực hiện các hợp đồng bảo trì, sửa chữa TTBYT.

– Thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển, thanh lý trang thiết bị y tế.

 

 1. Chức năng

1.1. Chức năng chuyên môn:

Trung tâm có chức năng khám chữa bệnh theo Phạm vi hoạt động chuyên môn đã được Sở Y tế thẩm định và phê duyệt (ban hành kèm Giấy phép hoạt động số 0465/SYT-GPHĐ do Sở Ytế cấp ngày 25 tháng 4 năm 2014); là cơ sở thực hành của nhà trường có liên quan các khoa, Bộ môn trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

1.2. Chức năng hành chính, tài chính:

Trung tâm là đơn vị trực thuộc cơ cấu tổ chức của trường thực hiện chức năng quản lý bộ máy theo quy định của Nhà nước, của nhà trường về công tác quản lý hành chính; là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán độc lập và tuân thủ các quy định của Nhà nước.

 1. Nhiệm vụ

2.1. Khám chữa bệnh, khám sức khỏe, tư vấn sức khỏe cho các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế, theo dịch vụ yêu cầu cho các đơn vị tổ chức, cá nhân có nhu cầu:

 1. a) Khám bệnh chữa bệnh các: chuyên khoa nội – nhi, ngoại, phụ sản-kế hoạch hóa gia đình, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, phục hồi chức năng, da liễu, y học cổ truyền, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm.
 2. b) Khám sức khỏe định kỳ theo Hợp đồng cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.
 3. c) Khám cấp Giấy chứng nhận đủ sức khỏe cho các đối tượng có nhu cầu (kể cả đối tượng có nhu cầu học cấp bằng lái xe).
 4. d) Tổ chức triển khai, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị người bệnh theo các quy định của Bộ Y tế.

đ) Phục hồi chức năng, tư vấn sức khỏe cho các bệnh nhân và người có nhu cầu.

 1. e) Thực hiện dịch vụ sức khỏe theo mô hình sức khỏe gia đình.
 2. f) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Trường.

2.2. Đào tạo:

 1. a) Trung tâm là cơ sở thực hành của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, có nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh để đưa ứng dụng các kỹ thuật y khoa vào chương trình giảng dạy, thực hành cho học sinh, sinh viên.
 2. b) Phối hợp các phòng chức năng của Trường tiếp nhận, tham gia quản lý học sinh, sinh viên, học viên của Trường đến học tập, thực hành và nghiên cứu tại Trung tâm theo các quy định của Trường.
 3. c) Phối hợp các phòng chức năng của Trường tham mưu lập kế hoạch, triển khai công tác đào tạo liên tục, bồi dưỡng chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật đối với người có nhu cầu theo yêu cầu của nhà trường.

2.3. Nghiên cứu khoa học:

 1. a) Tham gia nghiên cứu và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng.
 2. b) Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học theo quyết định phân công của trường.
 3. c) Thực hiện các chương trình hợp tác, nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2.4. Hợp tác quốc tế:

Phối hợp Phòng QLKHCN-HTQT thực hiện công tác hợp tác quốc tế về chuyên môn và tham mưu kế hoạch khi có sự liên hệ hợp tác trực tiếp của các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước trên cơ sở các quy định của Nhà nước và của nhà trường.

2.5. Phòng, chống dịch bệnh:

Theo sự phân công của nhà trường, Trung tâm phối hợp các phòng chức năng, Công đoàn thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, các nhiệm vụ phòng bệnh, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn trường theo kế hoạch năm học được Hiệu trưởng phê duyệt và tham gia phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố khi có yêu cầu.

 1. Đối tượng phục vụ của Trung tâm
 2. Bệnh nhân cấp cứu (tại chỗ và không lưu bệnh quá 24 giờ/ngày).
 3. Bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế.
 4. Bệnh nhân và các đối tượng khác có nhu cầu theo dịch vụ.
 5. Đối tượng có nhu cầu khám cấp Giấy chứng nhận sức khỏe (kể cả cho người có nhu cầu học lái, đổi bằng lái xe).
 6. Các đối tượng học sinh, sinh viên và cán bộ viên chức của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.
 7. Các đơn vị, tổ chức có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ theo Hợp đồng giữa Trung tâm và đơn vị có nhu cầu.

A. Ban Giám đốc:

B. Các phòng chức năng hành chính:

 1. Phòng Hành chính – Điều dưỡng.
 2. Phòng Kế hoạch tổng hợp.
 3. Phòng Tài chính Kế toán.
 4. Tổ Công nghệ Thông tin.
 5. Tổ Bảo trì thiết bị.

C. Các Khoa lâm sàng:

 1. Khoa Khám bệnh bao gồm phòng khám Nội, Ngoại, Phụ Sản, Nhi, Y học cổ tryền, Tâm thần-Thần kinh, Mắt, TMH, Da liễu.
 2. Khoa Răng hàm mặt.
 3. Khoa Phục hồi chức năng bao gồm: phòng khám Vận động trị liệu, Hoạt động trị liệu, Điện trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu.

D. Các Khoa Cận lâm sàng:

 1. Thăm dò chức năng bao gồm: phòng Nội soi tiêu hóa, Lưu huyết não, Loãng xương, Điện não đồ, Điện tâm đồ, Soi cổ tử cung.
 2. Khoa Xét nghiệm bao gồm: phòng Huyết học, Sinh hóa, Vi trùng, Ký sinh trùng, Sinh học phân tử.
 3. Khoa Chẩn đoán hình ảnh bao gồm: phòng CTScanner/Xquang kỹ thuật số/Xquang kỹ thuật cao tần, Siêu âm tổng quát/Siêu âm tim mạch, phòng Chụp nhũ ảnh.
 4. Khoa Dược – Vật tư: Nhà thuốc bảo hiểm, Kho dược- vật tư.
 5. Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn.
Translate »