Tổ Công đoàn Khoa Điều dưỡng – Gây mê Hồi sức tổ chức Hội nghị tổ công đoàn, nhiệm kỳ 2023 – 2028

139

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-CĐ ngày 10/02/2023 của Ban Chấp hành Công Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng về tổ chức Đại hội Đại biểu công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Chiều ngày 27/3, Tổ Công đoàn Điều dưỡng – Gây mê Hồi sức tổ chức Hội nghị tổ công đoàn, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến dự và chỉ đạo tại hội nghị có ThS Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Trường, ThS Phan Thị Thu Trâm, Phó Bí thư chi Bộ Khoa Điều dưỡng – Gây mê Hồi sức – Phó trưởng phụ trách BM GMHS, TS Lưu Thị Thủy, Trưởng Khoa Điều dưỡng, cùng tòa thể công đoàn viên của tổ Công đoàn.

Tại hội nghị, đã thực hiện 5 nội dung gồm: thông qua báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2017 – 2023 đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2023 – 2028; lấy phiếu giới thiệu nhân sự BCH Công đoàn trường khoá XXI, bầu chức danh Tổ trưởng, Tổ phó tổ Công đoàn; bầu đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 – 2028; tham gia góp ý văn kiệm Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội nghị đã bầu bà Lê Thị Trang làm Tổ trưởng tổ công đoàn, bà Bùi Thị Yến làm Tổ Phó tổ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; bầu 16 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

ThS Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường cho biết, trong thời gian từ ngày 27/3/2023 đến 31/3/2023 Công đoàn Trường sẽ chỉ đạo cho các tổ Công đoàn còn lại tiến hành tổ chức hội nghị đảm bảo các nội dung theo yêu cầu theo đúng quy định và kế hoạch đề ra tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các hội nghị tập trung thảo luận chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp, các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, các phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo quyền lợi và nâng đời sống cho người lao động, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Một số hình ảnh: