Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế năm học 2020 – 2021

742

Sáng ngày 31/3, Phòng Quản lý Khoa học – Công nghệ và Hợp tác Quốc tế đã tổ chức buổi hội nghị báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế năm học 2020 – 2021 nhằm đánh giá những kết quả đạt được và các hạn chế trong quá trình triển khai; đồng thời thảo luận và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021 – 2022.

  Tham dự Hội nghị có TS Lê Văn Nho – Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS Nguyễn Khắc Minh – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ trì Hội nghị; TS Lê Thị Thúy – Phó Hiệu trưởng; TS Hoàng Hữu Khôi – Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể các cán bộ là trưởng, phó các Phòng, Khoa và bộ môn thuộc Trường; trưởng, phó các bộ môn thuộc Khoa và giảng viên phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại các Khoa, Bộ môn.

Trong năm học 2020 – 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 có ảnh hưởng sâu sắc đến các công tác của Nhà trường nhưng hoạt động nghiên cứu khoa học đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học không ngừng được cải thiện; công tác triển khai xét duyệt và nghiệm thu đều được tổ chức triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, nghiệm thu 26 đề tài cấp cơ sở và 4 sáng kiến cải tiến cấp cơ sở, tổ chức 26 seminar khoa học, số lượng các bài báo được công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế cao nhất trong các năm trở lại đây với 46 bài báo trong nước; 28 bài báo quốc tế (24 bài thuộc danh mục Scopus và ISI; 4 bài thuộc danh mục Open Access); số lượng các cán bộ tham gia viết báo cũng trải đều ở hầu hết các đơn vị của Nhà trường; công tác khen thưởng cho hoạt động khoa học ngày càng được Nhà trường quan tâm.

Về lĩnh vực hợp tác quốc tế, dưới tác động mạnh mẽ của đại dịch nhưng Nhà trường đã nỗ lực duy trì các hợp tác vốn có như Tổ chức Trinh Foundation (Úc), tổ chức Health Volunteers Overseas (HVO), phối hợp với Tập đoàn Y tế Aoyama về chương trình thực tập ngắn hạn Internship tại Nhật Bản cho các sinh viên Điều dưỡng; tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức Phi chính phủ (NGOs) như Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam trong triển khai đào tạo chương trình Cử nhân PHCN chuyên ngành NNTL và Dự án Tôi lớn mạnh; tổ chức Medipeace, Hàn Quốc về các lớp tập huấn PHCN cho các học viên tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Khắc Minh ghi nhận và biểu dương những chuyển biến tích cực trong hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường. Dù dịch bệnh nhưng các lĩnh vực trọng tâm vẫn được triển khai, các seminar vẫn tổ chức theo hình thức online để thích nghi tình hình thực tế; một số giảng viên vẫn tích cực xuất bản bài báo, khẳng định vị thế của Nhà trường. Hợp tác quốc tế ngày càng được phát triển theo chiều sâu đã góp phần nâng cao uy tín cho Nhà trường.

Mặc khác, PGS.TS Nguyễn Khắc Minh cũng chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai như: nghiên cứu khoa học chưa thực sự trở thành động lực, là công việc thường xuyên của giảng viên; thiếu nguồn nhân lực phần nào cũng đã tạo nên áp lực xây dựng môi trường nghiên cứu; một số điều trong các quy định khoa học nhiều khi vẫn là rào cản…. Bên cạnh đó, Nhà trường luôn khuyến khích các giảng viên công bố các công trình quốc tế, xây dựng các chính sách động viên khen thưởng phù hợp.

Hình 1: PGS. TS. Nguyễn Khắc Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, TS Nguyễn Văn Song – Trưởng phòng QLKH-CN & HTQT nhấn mạnh: cần thực hiện tốt những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến cơ chế và quy trình phân bổ kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ; hoàn thiện các quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên Nhà trường; đội ngũ nghiên cứu sinh của Nhà trường và mối quan hệ quốc tế để triển khai hoạt động phối hợp nghiên cứu trong tương lai./.

TS. Nguyễn Văn Song báo cáo tại Hội nghị

Đại diện các đơn vị tham gia Hội nghị

Tin bài: Phòng QLKH-CN & HTQT