GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ Trưởng Bộ Y tế gửi Thư chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

1338

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2020, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ Trưởng Bộ Y tế có Thư chúc mừng các Thầy giáo, Cô giáo và toàn thể Cán bộ, Công chức, Viên chức, Người lao động, Học sinh, Sinh viên, Học viên của các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế của cả nước.

Sau đây là toàn văn Thư chúc mừng nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2020, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ Trưởng Bộ Y tế: