Thư chúc mừng nhân ngày 20-10 của Hiệu trưởng Nhà trường

878

Thân ái gửi nữ viên chức, người lao động, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng!

Nhân k nim 88 năm ngày thành lp Hi Liên hip Ph n Vit Nam (20/10/1930-20/10/2018), thay mt Ban Thường v Đng y, Ban Giám hiu Nhà trường, tôi xin gi đến toàn th viên chc, người lao đng và sinh viên n ca Trường li thăm hi và chúc mng tt đp nht! Chúc ch em luôn mnh khe, tr đp, hnh phúc và thành công trong s nghip và trong cuc sng!

Vi nhng thành tích rt ln đã đt được ca nhà trường trong quá trình thc hin s mnh ca Trường mà Đng, Nhà nước và B Y tế giao cho trong sut thi gian qua, có vai trò quan trng, s đóng góp to ln ca viên chc, người lao đng và sinh viên n trong Nhà trường, thay mt Ban Thường v Đng y, Ban giám hiu Nhà trường, tôi nhit lit biu dương nhng thành tích mà viên chc, người lao đng và sinh viên n đã đt được trong thi gian qua, xin gi ti toàn th ch em li cm ơn chân thành và sâu sc nht! Trong nhng năm tiếp theo, tôi mong mun toàn th viên chc, người lao đng và sinh viên n tiếp tc n lc vượt qua mi khó khăn th thách, tích cc tham gia các phong trào thi đua, góp phn hoàn thành xut sc mi nhim v được giao, chung sc, chung lòng đưa Nhà trường ngày càng phát trin ln mnh, vng bước trên con đường chinh phc nhng đnh cao mi trong thi gian ti!

Đng y, Ban giám hiu Nhà trường luôn quan tâm, chia s và to mi điu kin thun li nht cho viên chc, người lao đng và sinh viên n có cơ hi cng hiến, phát trin s nghip cũng như chăm lo cho t m ca mình, đ viên chc, người lao đng và sinh viên n ngày càng ta sáng c nơi làm vic, hc tp cũng như trong gia đình!

Cui cùng, vi tt c tình cm quý mến và trân trng, tôi xin gi đến toàn th các ch em nhng li chúc mng tt đp nht nhân ngày vui này!

                                                                HIU TRƯỞNG

                                                   PGS.TS Nguyn khc Minh