Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2, năm 2021

3195

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2, năm 2021:

1. Thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2, năm 2021

2. Thông báo cung cấp thông tin tư vấn tuyển sinh đợt 2

3. Phiếu đăng ký xét tuyển đợt 2 (tải file Pdf, tải file doc

4. Link đăng ký trực tuyến: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8v7fTfFTtQPUDqTq2QBk33DyVm6uq1clzWfkl68JcLjEyJQ/viewform