Thông báo về việc thay đổi thời gian Cuộc thi Tin học văn phòng Thế giới năm 2021

1097

Kính gửi: Toàn thể sinh viên của Nhà trường.

Do có Thông báo về việc thay đổi thời gian Cuộc thi Tin học văn phòng Thế giới năm 2021 của Ban tổ chức Cuộc thi. Vây Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên của Nhà trường lùi thời gian đăng ký tham gia cuộc thi đến hết ngày 26/3/2021.

  1. Xem Thông báo về việc thay đổi thời gian Cuộc thi Tin học văn phòng Thế giới năm 2021

  2. Xem chi tiết Thông báo của Nhà trường về đăng ký dư thi.

  3. Xem chi tiết Công văn phát động cuộc thi.

  4. Xem chi tiết Thể lệ cuộc thi