Thông báo về việc phổ biến Công văn số 16-CV/ĐU ngày 06/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Nhà trường về việc gửi thông tin, tài liệu tuyên truyền

822

Thông báo về việc phổ biến Công văn số 16-CV/ĐU ngày 06/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Nhà trường về việc gửi thông tin, tài liệu tuyên truyền Xem tại đây.

  1. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/01/1945-6/01/2021) Xem chi tiết tại đây.
  2. Trang thông tin sinh hoạt cấp ủy tháng 01/2020 do Ban Biên tập Bản tin Đảng bộ quận Hải Châu biên soạn Xem chi tiết tại đây.
  3. Thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn phát hành hàng tháng Xem chi tiết tại đây.