Thông báo về việc hướng dẫn nhập học và triển khai các nội dung liên quan đối với tân viên đại học chính quy năm 2021

11762

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về việc hướng dẫn nhập học và triển khai các nội dung liên quan đối với tân viên đại học chính quy năm 2021:

  1. Xem chi tiết Thông báo tại đây

  2. Xem Danh sách sinh viên chính quy nhập học

  3. Cập nhật thông tin vào form theo đường link: https://forms.gle/tZujX6bgaB8zkfSd6