Thông báo về việc hướng dẫn nhập học cho tân viên Đại học liên thông năm 2021

6718

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về việc hướng dẫn nhập học cho tân viên Đại học liên thông năm 2021:

  1. Xem Thông báo về việc hướng dẫn nhập học
  2. Cập nhật thông tin vào form theo đường link: https://forms.gle/mHAKFwVeNAfFT41a8
  3. Danh sách sinh viên đại học liên thông hệ vừa làm vừa học ngành KT xét nghiệm y học
  4. Danh sách sinh viên đại học liên thông hệ vừa làm vừa học ngành KT Hình ảnh y học
  5. Danh sách sinh viên đại học liên thông hệ vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng Hộ sinh
  6. Danh sách sinh viên đại học liên thông hệ vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng Gây mê hồi sức
  7. Danh sách sinh viên đại học liên thông hệ chính quy ngành Dược học