Thông báo về việc đăng ký tham gia cuộc thi Tin học văn phòng Thế giới năm 2021

675

Kính gửi: Toàn thể sinh viên của Nhà trường.

Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới (Microsoft Office Specialist World Championship)do Tập đoàn quốc tế Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức từ năm 2002 dành cho thanh thiếu niên từ 13 đến 22 tuổi, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những tài năng tin học trên thế giới về kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng Microsoft Office.

Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức từ năm 2010 và đã gặt hái được nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế. Năm 2021, cuộc thi tại Việt Nam tiếp tục được tổ chức bởi Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và IIG Việt Nam (đại diện Certiport Việt Nam).

  1. Xem chi tiết Thông báo của Nhà trường về đăng ký dư thi.

  2. Xem chi tiết Công văn phát động cuộc thi.

  3. Xem chi tiết Thể lệ cuộc thi