Thông báo về việc chào đón sinh viên Đại học liên thông nhập học năm 2021

1504

Kính gửi:

– Lãnh đạo các Khoa/Bộ môn;
– Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập các lớp.
– Sinh viên Đại học liên thông năm nhất.

Căn cứ kế hoạch dạy học năm học mới 2021-2022;
Căn cứ danh sách sinh viên Đại học liên thông nhập học năm 2021 tại Trường;

Phòng Đào tạo đại học, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên thông báo đến các Khoa/Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập và sinh viên các lớp Đại học liên thông nhập học năm 2021 về thời gian chương trình, cụ thể như sau:

1. Lịch gặp gỡ sinh viên ĐHLT ngành/chuyên ngành KTXNYH và ĐDGMHS
Thứ hai, 11 tháng 10 vào lúc 17h30.
Thông tin về cách tham gia trên Google Meet
Đường liên kết đến cuộc gọi video: https://meet.google.com/xwt-rojo-uke

2. Lịch gặp gỡ sinh viên ĐHLT ngành/chuyên ngành KTHAYH và ĐDHS
Thứ hai, 11 tháng 10 vào lúc 18h15.
Thông tin về cách tham gia trên Google Meet
Đường liên kết đến cuộc gọi video: https://meet.google.com/qcr-ittb-qxc

3. Lịch gặp gỡ sinh viên ĐHLT ngành Dược học
Thứ ba, 12 tháng 10 vào lúc 15h00.
Thông tin về cách tham gia trên Google Meet
Đường liên kết đến cuộc gọi video: https://meet.google.com/rvt-fooa-wbq
Rất mong Quý thầy cô cùng sinh viên tham gia đầy đủ và đúng thời gian để
chương trình đón tiếp được diễn ra thành công tốt đẹp.