Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023

1705

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh sau đại học năm 2023, xem chi tiết tại đây.

  1. Đơn xin dự thi

  2. Sơ yếu lí lịch

  3. Giấy khám sức khỏe

  4. Công văn cử đi học

  5. Giấy xác nhận thâm niên

  6. Đơn xác nhận ưu tiên

  7. Giấy cam đoan

  8. Phiếu dán ảnh