Thông báo tuyển sinh lớp Phương pháp dạy học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

320

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh lớp Phương pháp dạy học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, xem chi tiết tại đây, tải phiếu đăng ký.