Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật phục hồi chức năng, chuyên ngành Vật lý trị liệu”

467

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật phục hồi chức năng, chuyên ngành Vật lý trị liệu”, xem tại file đính kèm.