Thông báo Tuyển sinh điều dưỡng viên sang CHLB Đức học tập và làm việc theo dự án GAVIC

447

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh điều dưỡng viên sang CHLB Đức học tập và làm việc theo dự án GAVIC:

  1. Thông báo tuyển sinh.

  2. Công văn của Bộ Y tế về giới thiệu “Thông báo Tuyển sinh điều dưỡng viên sang CHLB Đức học tập và làm việc theo dự án GAVIC”.

  3. Đơn đăng ký dự tuyển.