Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông năm 2022

8541

Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông năm 2022, xem thông báo tại đây.

Tải mẫu Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn

 

Link Google Form Phiếu đăng ký xét tuyển đại học liên thông năm 2022: https://forms.gle/YL69qip4LTLfAy6U9