Thông báo Tuyển sinh đại học đợt 2 năm 2022

5314

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Tuyển sinh đại học đợt 2 năm 2022:

  1. Thông báo Xét tuyển đại học chính quy đợt 2

  2. Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông chính quy đợt 2

  3. Thông báo Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đợt 2

  4. Tải phiếu đăng ký Xét tuyển đại học chính quy đợt 2

  5. Tải phiếu đăng ký Xét tuyển đại học liên thông chính quy đợt 2

  6. Tải phiếu đăng ký Xét tuyển đại học vừa làm vừa học đợt 2

  7. Tải Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn