Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 (có bổ sung xét học bạ THPT)

6106

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 (có bổ sung xét học bạ THPT):

  1. Xem thông báo tuyển sinh

  2. Phiếu đăng ký xét tuyển

  3. Tải mẫu phiếu đăng ký xét tuyển

  4. Xem đề án tuyển sinh năm 2021 (có bổ sung xét học bạ THPT)