Thông báo Thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3109

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 chưa xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có danh sách kèm theo.

Thời gian: trước 17h00 ngày 8/9/2023. Sau thời gian trên, nếu Thí sinh không xác nhận nhập trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì xem như từ chối nhập học ở Trường.

Ban Tuyển sinh Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng trân trọng thông báo./