Thông báo mời tham gia Cuộc thi sáng tạo Khoa học công nghệ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cựu hộ

747

Thông báo mời tham gia Cuộc thi sáng tạo Khoa học công nghệ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cựu hộ của Bộ Công an:

  1. Nội dung Công văn 557/K2ĐT ngày 17/5/2021 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế về chuyển Thông báo mời tham gia Cuộc thi sáng tạo Khoa học công nghệ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cựu hộ của Bộ Công an.

  2. Công văn về mời tham gia Cuộc thi và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi của Bộ Công an.