Thông báo khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp trong năm 2019

966

Thực hiện theo Thông báo số 573/TB-ĐHKTYDĐN ngày 21/10/2020 về việc khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên các ngành đào tạo đại học chính quy tốt nghiệp trong năm 2019, Nhà trường thực hiện khảo sát cựu sinh viên về tình trạng việc làm trong năm học 2020-2021. Cụ thể như sau:

– Thời gian khảo sát: Từ ngày 21/10/2020 đến 15/11/2020.

Đối tượng khảo sát: Cựu sinh viên các ngành đào tạo đại học chính quy tốt nghiệp trong năm 2019.

Phương thức khảo sát: Cựu sinh viên truy cập vào đường dẫn https://forms.gle/ArgGFSMix5UZSj7RA để phản hồi trực tuyến.

*** Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, cựu sinh viên vui lòng liên hệ Phòng KT&ĐBCLGD qua số điện thoại: (0236) 38.37.823./.

Trân trọng.

Xem Thông báo