Thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy đợt 1, năm 2021

14361

Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy đợt 1, năm 2021:

 1. Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển các ngành

 2. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Y khoa

 3. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Dược học

 4. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Điều dưỡng đa khoa

 5. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Điều dưỡng Nha

 6. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Điều dưỡng Gây mê hồi sức

 7. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Điều dưỡng Hộ sinh

 8. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Kỹ thuật xét nghiệm

 9. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

 10. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

 11. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Y tế công cộng

 12. Danh sách thí sinh trúng tuyển xét học bạ