Thông báo Kế hoạch xét tuyển vòng 2 – Kỳ xét tuyển viên chức năm 2021

999

Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Kế hoạch xét tuyển vòng 2 – Kỳ xét tuyển viên chức năm 2021:

  1. Xem Thông báo Kế hoạch xét tuyển vòng 2 – Kỳ xét tuyển viên chức năm 2021.

  2. Xem danh sách Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2