Thông báo Hướng dẫn nhập học và Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy năm 2023

6301

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Hướng dẫn nhập học và Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy năm 2023.

  1. Thông báo Hướng dẫn nhập học 
  2. Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy năm 2023