Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học liên thông, đại học vừa làm vừa học năm 2022

4610

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học liên thông, đại học vừa làm vừa học năm 2022:

  1. Xem điểm chuẩn trúng tuyển.

  2. Xem Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển.

3. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học liên thông.- Ngành PHCN
Ngành Xét nghiệm
Ngành Điều dưỡng
Ngành Hình ảnh y học
Ngành Dược học
Ngành PHCN

4. Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học vừa làm vừa học

Ngành PHCN
Ngành Xét nghiệm
Ngành Điều dưỡng
Ngành Hình ảnh y học