Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học hệ chính quy, đợt 2 năm 2021

5982

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học hệ chính quy, đợt 2 năm 2021:

  1. Xem điểm trúng tuyển

  2. Xem danh sách trúng tuyển

  3. Danh sách sinh viên làm thủ tục nhập học đợt 2