Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt 1, năm 2022

12874

Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học chính quy đợt 1, năm 2022:

1. Điểm Trúng tuyển, xem chi tiết tại đây.

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển, xem chi tiết tại đây.

3. Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đợt 1, năm 2022.