Thông báo của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

1543

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo:

  1. Danh sách Hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển vòng 2.

  2. Danh sách Hồ sơ không đủ điều kiện dự tuyển vòng 2.

  3. Giấy báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển.