Tập huấn “Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT”.

2166

Nhằm cung cấp cho CB-VC và NLĐ trong Trường tổng quan về đảm bảo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; Chuẩn bị cho Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách về kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin, minh chứng phục vụ cho tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT, từ ngày 15 đến 16/9/2018 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng đã diễn ra đợt tập huấn “Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT”.

Đợt tập huấn do giảng viên cao cấp PGS.TS. Phạm Văn Tuấn – Trưởng Phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học bách khoa, Đại học Đà Nẵng làm diễn giả. Về phía Nhà trường có Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, các nhóm chuyên trách tự đánh giá và Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc trong toàn Trường tham dự đợt tập huấn.

Qua hai ngày tập huấn, các CB-VC và NLĐ đã được cung cấp những kiến thức tổng quan về đảm bảo và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; Nắm bắt được quan điểm tiếp cận bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Sau tập huấn, các thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách tự đánh giá có thể thực hành phân tích nội hàm và sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng để thực hiện thu thập, xử lý thông tin, minh chứng phục vụ cho tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học, và được trang bị kinh nghiệm trong đăng ký và chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục đại học trong giai đoạn phát triển mới./.

Một số hình ảnh về đợt tập huấn:

PGS.TS. Nguyễn Khắc Minh – Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng phát biểu