Tập huấn phương pháp để xây dựng bài giảng E-Learning năm 2018

2528

Nhằm cung cấp cho giảng viên trong nhà trường những phương pháp để xây dựng bài giảng E-Learning, nhà trường đã tổ chức đợt tập huấn “Xây dựng bài giảng E-Learning” từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 10 năm 2018. Hai giảng viên phụ lớp tập huấn là TS. Lê Thị Thúy (giảng viên chính) – phó Hiệu trưởng trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng và ThS. Đặng Thị Lệ Thu (trợ giảng), trưởng bộ môn Tin học, khoa Khoa học cơ bản.

Qua đợt tập huấn, giảng viên đã được cung cấp những kiến thức cần thiết để xây dựng bài giảng E-Learning, xây dựng các bài kiểm tra/đánh giá, quản lý khóa học, quản lý điểm, … Sau đợt tập huấn, các giảng viên đã xây dựng và quản lý được cơ bản một khóa học do cá nhân phụ trách. Các nội dung trên khóa học sẽ dần được các giảng viên hoàn thiện để cung cấp cho sinh viên, nhằm hỗ trợ các em trong việc học và tự học.