Seminar: “Xác định yếu tố di truyền và môi trường liên quan đến hội chứng rối loạn phổ tự kỷ “

298

Vào lúc 13h30, ngày 23 tháng 6 năm 2022, tại giảng đường 306, Nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Sinh học và Di truyền (thuộc Khoa Khoa học Cơ bản) đã tổ chức Seminar: “Xác định yếu tố di truyền và môi trường liên quan đến hội chứng rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder (ASD)) dưới sự chủ trì của ThS. Trần Thị Thành Trâm cùng với sự tham gia của các Giảng viên bộ môn và các Giảng viên khác của Khoa Dược..

Tại buổi Seminar, báo cáo viên Trần Thị Lệ Quyên đã báo cáo về các nội dung:

  1. Giới thiệu hội chứng rối loạn phổ tự kỷ
  2. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ tự kỷ ở trẻ nhỏ

+ Về sinh học

+ Về di truyền

+ Các yếu tố tâm lý thần kinh

  1. Các giả thuyết về cơ chế gây ra bệnh tự kỷ

Tại buổi Seminar, các Giảng viên tham dự đã thảo luận sôi nổi các vấn đề liên quan đến chứng tự kỷ ASD và rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD như:

– Cơ chế phân tử cho rối loạn liên quan đến tự kỷ

– Gen liên quan tới hội chứng tự kỷ ASD và rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD

– Sự khác biệt giữa chứng tự kỷ ASD và rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD

Qua buổi báo cáo, các Giảng viên đã được cập nhật thêm nhiều kiến thức liên quan đến yếu tố di truyền và môi trường liên quan đến hội chứng rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder (ASD)); Gen liên quan tới hội chứng tự kỷ ASD và rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD; Sự khác biệt giữa chứng tự kỷ ASD và rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD. Đa số giảng viên tham dự đều nhận thấy các nội dung của Seminar rất hữu ích và cần được cập nhật.

Hình ảnh buổi Seminar:

          Tin bài: Bộ môn Sinh học và Di truyền