Seminar với nội dung: “Thẩm định phương pháp và xác nhận giá trị sử dụng xét nghiệm”

534

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 04/8/2022, Khoa xét nghiệm y học đã tổ chức seminar với nội dung: “Thẩm định phương pháp và xác nhận giá trị sử dụng xét nghiệm” tại văn phòng khoa Xét nghiệm y học. Thành phần tham dự gồm có: chủ trì là ThS.BS. Nguyễn Thị Đoan Trinh, báo cáo viên là ThS. Nguyễn Thị Hồng Lĩnh và các cán bộ của Khoa xét nghiệm Y học.

Chuyên đề được báo cáo có 3 nội dung chính bao gồm:

  1. Tổng quan về thẩm định phương pháp và xác nhận giá trị sử dụng xét nghiệm
  2. Quy trình thực hiện
  3. Thẩm định phương pháp và xác nhận giá trị sử dụng trên các nhóm xét nghiệm

Bài báo cáo đã cung cấp những thông tin hửu ích về tầm quan trọng, tính cấp thiết của thẩm định phương pháp và xác nhận giá trị xét nghiệm, để đạt các tiêu chuẩn chất lượng của trong hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm. Đồng thời, chuyên đề cũng mô tả quy trình thực hiện tổng quát và cụ thể trên từng nhóm xét nghiệm cơ bản để hướng dẫn các nhân viên trong phòng xét nghiệm có thể tiếp cận và thực hiện trong thời gian sắp tới.

HÌNH ẢNH TẠI BUỔI SEMINAR