Seminar trực tuyến với chủ đề “Phương pháp chuẩn bị một bài báo khoa học Điều dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế”

1725

Nghiên cứu khoa học và công bố sản phẩm khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Điều dưỡng nói chung và Giảng viên Điều dưỡng nói riêng nhằm nâng cao chuyên môn chăm sóc và giảng dạy, hướng đến sự phát triển độc lập của ngành Điều dưỡng trong hệ thống y tế.

Theo đó, sáng ngày 1/6/2021, khoa Điều dưỡng tổ chức seminar trực tuyến với chủ đề “Phương pháp chuẩn bị một bài báo khoa học Điều dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế” do TS. Lê Thị Thanh Tuyền, giảng viên khoa Điều dưỡng trình bày. Nội dung của buổi seminar bao gồm:

1/ Tại sao cần công bố kết quả nghiên cứu khoa học?

2/ Tiêu chuẩn của một bản thảo tốt

3/ Các bước để viết một bản thảo.

 Tại buổi seminar, các giảng viên trong Khoa cũng đã thảo luận và chia sẻ kỹ năng viết bài báo quốc tế chuyên ngành điều dưỡng. Buổi Seminar không chỉ giúp nâng cao kỹ năng viết bài báo NCKH chuyên ngành Điều dưỡng mà còn là cơ hội để các giảng viên trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học hữu ích.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi Seminar:

Tin bài: khoa Điều dưỡng