Seminar: “Tổng hợp phức hợp bao của β-cyclodextrin với một số polyphenol định hướng ứng dụng trong y học”

984

Ngày 02 tháng 7 năm 2022, tại trường Đại học kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, bộ môn Toán Lý Hoá thuộc khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức buổi Seminar: Tổng hợp phức hợp bao của β-cyclodextrin với một số polyphenol định hướng ứng dụng trong y học”, dưới sự chủ trì của ThS. Hoàng Kim Thành, thư ký ThS. Nguyễn Thị Hậu và cùng các giảng viên trong Bộ môn.

Diễn giả chính của buổi Seminar là ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng đã trình bày những nội dung chính, bao gồm:

– Tổng quan về cyclodextrin và phức hợp thành phần lồng nhau

+ Khái quát về các cyclodextrin và β-cyclodextrin.

Hình 1.1 Cấu trúc hoá học và hình dạng phân tử của b-cyclodextrin (bCD)

+ Phức hợp thành phần lồng nhau.

+ Các phương pháp điều chế phức hợp thành phần lồng nhau (phức hợp bao).

– Quy trình tổng hợp phức hợp bao của β -cyclodextrin với một số polyphenol

+ Quy trình tổng hợp

+ Đánh giá hiệu suất tổng hợp

+ Phân tích một số tính chất hoá lý đặc trưng

– Ứng dụng phức hợp bao của β -cyclodextrin với một số polyphenol trong y học

+ Khả năng chống ung thư

+ Chống viêm

+ Hạ huyết áp

+ Chống dị ứng

+ Chống tăng cholesterol máu 

 Buổi Seminar thật sự rất hữu ích, giúp cho các giảng viên trong và ngoài bộ môn có cái nhìn tổng quan về  tổng hợp phức hợp bao của β-cyclodextrin với một số polyphenol định hướng ứng dụng trong y học.

Các giảng viên của bộ môn tham gia buổi Seminar

Tin bài: Khoa Khoa học cơ bản