Seminar: “Tổng hợp hạt nano oxit sắt từ với lớp phủ tương thích sinh học gắn protein để ứng dụng trong y học”

1678

Ngày 24tháng 4 năm 2021, tại trường Đại học kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, bộ môn Hóa học – Sinh học thuộc khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức buổi Seminar: “Tổng hợp hạt nano oxit sắt từ với lớp phủ tương thích sinh học gắn protein để ứng dụng trong y học” dưới sự chủ trì của ThS. Trần Thị Lê Quyên, Phó trưởng Khoa và cùng các giảng viên trong Bộ môn.

Báo cáo viên của buổi Seminar là ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng đã trình bày những nội dung chính, bao gồm:

a) Giới thiệu tổng quan về vật liệu Nano oxit sắt từ

b) Các phương pháp tổng hợp oxit sắt từ.

– Phương pháp vật lý

– Phương pháp hoá học

– Phương pháp phỏng sinh học.

c) Tổng hợp hạt nano oxit sắt từ với lớp phủ tương thích sinh học

d) Gắn protein lên hạt nano từ đã được bọc lớp tương thích sinh học

e) Ứng dụng nổi bật nano oxit sắt từ trong y học.

– Dẫn truyền thuốc (thuốc liên kết với hạt nano oxit sắt từ).

– Chẩn đoán y khoa.

– Hoạt động kháng khuẩn của hệ thống nano.

Buổi Seminar thật sự rất hữu ích, giúp cho các giảng viên trong và ngoài bộ môn có cái nhìn tổng quan về quá trình tổng hợp hạt nano oxit sắt từ, các cách phủ lớp tương thích sinh học và cách gắn protein lên hạt nano oxit sắt từ đã phủ lớp phủ tương thích sinh học. Qua đây cũng giới thiệu các ứng dụng nổi bật của nano oxit sắt từ với lớp phủ tương thích sinh học gắn protein trong y học.

Tin bài: Nguyễn Thị Ngọc Yến
Khoa Khoa học cơ bản