Seminar: “Tổng hợp các dẫn xuất 2-pyrrolidinone bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch và đánh giá hoạt tính sinh học”

763

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại trường Đại học kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, bộ môn Hóa học – Sinh học thuộc khoa Khoa học cơ bản đã tổ chức buổi Seminar: “Tổng hợp các dẫn xuất 2-pyrrolidinone bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch và đánh giá hoạt tính sinh học” dưới sự chủ trì của ThS. Trần Thị Lê Quyên, Phó trưởng Khoa và cùng các giảng viên trong Bộ môn.

Báo cáo viên ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng đã trình bày những nội dung chính, bao gồm:

– Giới thiệu các dẫn xuất 2-pyrrolidinone

– Quy trình tổng hợp các dẫn xuất 2-pyrrolidinone bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch:

+ Sơ đồ tổng hợp dẫn xuất 2-pyrrolidinone

+ Cơ chế của phản ứng tổng hợp dẫn xuất 2-pyrrolidinone

+ Khảo sát một số điều kiện phản ứng

– Đánh giá hoạt tính sinh học

+ Khả năng chống ung thư

+ Chống viêm

+ Kháng khuẩn

+ Ức chế kênh canxi

Buổi seminar đã diễn ra trong không khí sôi nổi với phần thảo luận, đặt câu hỏi về xu hướng tổng hợp các dẫn xuất 2-pyrrolidinone cũng như đánh giá các hoạt tính sinh học của nó. Hội thảo thật sự rất hữu ích, giúp cho các giảng viên trong và ngoài bộ môn nhìn nhận phản ứng nhiều thành phần nhanh chóng trở thành một trong những con đường tổng hợp lý tưởng trong hóa học hữu cơ và hóa dược, là nền tảng để mở rộng sự đa dạng của các hợp chất có hoạt tính sinh học.

Tin bài: Nguyễn Thị Ngọc Yến – Khoa Khoa học cơ bản