Seminar “GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP BOOTSTRAP TRONG THỐNG KÊ”

564

Vào lúc 13 giờ 30, ngày 26 tháng 7 năm 2022, tại phòng 306 – Khu B, Bộ môn Toán – Lý – Hóa thuộc Khoa Khoa học cơ bản của Nhà trường đã tổ chức Seminar dưới sự chủ trì của ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến cùng sự tham gia của các giảng viên trong Bộ môn.

Báo cáo viên ThS. Nguyễn Thị Hậu đã trình bày những nội dung về: Giới thiệu phương pháp phân tích thống kê Bootstrap và một số ví dụ ứng dụng trong nghiên cứu y học.

Các giảng viên trong bộ môn đã thảo luận và góp ý để bài seminar hoàn thiện hơn.

Thông qua buổi Seminar các giảng viên trong bộ môn đã tìm hiểu rõ hơn về phương pháp phân tích Bootstap trong thống kê, phân tích dữ liệu khi dữ liệu không đáp ứng một số giả định phổ biến,ứng dụng phần mềm R trong xử lý số liệu nghiên cứu.

 

 

Tin bài: Bộ môn Toán – Lý – Hóa, Khoa Khoa học Cơ bản