Seminar: “Cập nhật hoạt tính sinh học steroid loài sao biển Acanthaster planci”

418

Ngày 21 tháng 5 năm 2022, tại trường Đại học kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, bộ môn Toán Lý Hoá thuộc khoa Khoa học cơ bản tổ chức buổi Seminar: Cập nhật hoạt tính sinh học steroid loài sao biển Acanthaster planci” dưới sự chủ trì của ThS. Hoàng Kim Thành, và các giảng viên trong Bộ môn.

Diễn giả chính của buổi Seminar là ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã trình bày những nội dung chính, bao gồm:

Giới thiệu chung về sao biển Acanthaster planci.

– Thành phần hóa học loài sao biển Acanthaster planci.

– Phương pháp tổng hợp các hợp chất polyhydroxysteroid và hydroximinosteroid từ steroid tự nhiên trên thế giới.

– Phương pháp tổng hợp các hợp chất polyhydroxysteroid và hydroximinosteroid từ steroid tự nhiên tại Việt Nam.

– Phương pháp tổng hợp các hợp chất steroid loài sao biển Acanthaster planci.

– Đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất steroid từ sao biển.

+ Hoạt tính gây độc tế bào, chống ung thư

+ Hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm và kháng virus

+ Hoạt tính điều hòa miễn dịch.

Buổi Seminar rất hữu ích, giúp cho các giảng viên trong và ngoài bộ môn có cái nhìn tổng quan về  phương pháp tổng hợp các hợp chất steroid loài sao biển Acanthaster planci và đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất steroid từ sao biển.

Các giảng viên Bộ môn Toán Lý Hóa tham dự buổi Seminar

Tin bài: Khoa Khoa học cơ bản