Seminar cập nhật các qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm theo Nghị định 117/2020/NĐ- CP

472

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 27 tháng 7 năm 2022, tại Phòng TT Pháp chế dược – BM Quản Lý – Kinh tế Dược Cơ sở 2 Trường Đại học KT Y – Dược Đà Nẵng, Bộ môn Quản lý & Kinh tế Dược thuộc Khoa Dược của Nhà trường đã tổ chức Seminar dưới sự chủ trì của ThS. Nguyễn Thị Xuân Thủy, cùng sự tham gia của các giảng viên trong Khoa Dược.

Báo cáo viên DS.CKII Lê Hương Ly đã trình bày những nội dung chuyên đề: Cập nhật các qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm theo Nghị định 117/2020/NĐ- CP .

Chuyên đề bao gồm những nội dung chính:

  • Trình bày tổng quan Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.
  • Các văn bản có liên quan đến Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của chính phủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
  • Trình bày nội dung vi phạm và thẩm quyền sử phạt hành chính về Dược, Mỹ phẩm trong Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ qui định sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.
  • Phân tích một số vi phạm thường gặp trong hành nghề Dược, kinh doanh Dược và Mỹ phẩm.

Các giảng viên trong bộ môn đã đã thảo luận rất sôi nổi các vi phạm thường gặp trong khi hành nghề của các dược sỹ.

Bài báo cáo thật sự rất hữu ích, thiết thực, giúp cho các dược sỹ khi hành nghề hiểu rõ được những sai phạm thường xuyên mắc phải và có biện pháp khắc phục.

Hình ảnh tại Seminar:

Tin bài: Bộ môn Quản lý & Kinh tế dược, Khoa Dược