Previous
Next
Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ đại học, sau đại học bảo đảm chất lượng; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đóng góp hiệu quả vào công tác đào tạo và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

tầm nhìn 2045

Phát triển Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng theo hướng ứng dụng và phát triển Bệnh viện Trường hiện đại, phục vụ nhu cầu đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

giá trị cốt lõi

Trách nhiệm – Chất lượng – Hợp tác – Phát triển.

Tin tức và Sự kiện

Thông báo

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về Thông báo về lịch ôn thi lớp Chuyên khoa I chuyên ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, năm 2022:

  1. Lịch ôn chuyên ngành Điều dưỡng.
  2. Lịch ôn chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về việc tổ chức chương sinh hoạt công dân đối với sinh viên các lớp đại học liên thông chính quy, liên thông vừa làm vừa học và vừa làm vừa học nhập học năm 2022, xem chi tiết.

 

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo tuyển sinh đợt 2 (ĐH LTVLVH) và đợt 3 (ĐHCQ, ĐH LTCQ, ĐH VLVH) năm 2022:

1. Thông báo xét tuyển đại học chính quy đợt  3 năm 2022, xem chi tiết.

2. Thông báo tuyển sinh đại học liên thông chính quy đợt 3 năm 2022, xem chi tiết.

3. Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đợt 3 năm 2022, xem chi tiết.

4. Thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022, xem chi tiết.

5. Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 3 năm 2022, xem chi tiết.

6. Phiếu đăng ký xét tuyển đại học liên thông chính quy đợt 3 năm 2022, xem chi tiết.

7. Phiếu đăng ký xét tuyển đại học vừa làm vừa học đợt 3 năm 2022, xem chi tiết.

8. Phiếu đăng ký xét tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022, xem chi tiết.

9. Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn, xem chi tiết.

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên nhập học vào Trường năm 2022, xem chi tiết.

Thư mời báo giá Tư vấn kiểm định chất lượng công trình, xem chi tiết.

Các Hoạt Động Của Trường

sinh viên khoa Răng hàm Mặt thực hành

Phỏng vấn sinh viên tốt nghiệp

Translate »